Ingøy Sjøhus

Sesongoppsummering

Vi har denne sesongen hatt mye variert vær og godt fiske.

Vi er godt i gang med planleggingen av neste sesong, der vi har noe ledig kapasitet i fiskesesongen(1. mai – 15. september).

Det vil være mulig å booke leilighet uten om fiskesesongen — for å gjøre dette tar du kontakt på epost: post@ingoy.no.